Våre

Tjenester

Profesjonell Rusbehandling

Rus og avhengighetsbehandling for rusmisbruk, alkoholisme og avhengighet

Hvis avhengighet har blitt et livsproblem for deg og din familie kan du få rus og avhengighetsbehandling på nett.

Sincero Helse er Norges eneste leverandør av nettbaserte tjenester for rusavhengighet, alkoholisme behandling, matavhengighet, sexavhengighet og andre avhengighetsproblemer.

Vi tilbyr nettbasert behandling for rus og avhengighet samt ettervern for deg og din familie.

Vår nettbaserte rusbehandling kan hjelpe deg som sliter med:

 • Alkoholisme behandling
 • Arbeidsnarkomani
 • Rusavhengighet
 • Medikamentavhengighet
 • Shoppingavhengighet
 • Spilleavhengighet
 • Relasjonsavhengighet
 • Mat – og sukkeravhengighet
 • Dopingavhengighet

Som rusavhengig, enten det gjelder alkoholproblemer, rusmisbruk, eller andre avhengighetsutfordringer, kan du få hjelp til å mestre livet ditt på en banebrytende måte gjennom våre skreddersydde avhengighetsprogrammer.

Rusbehandling på nett har en rekke fordeler sammenlignet med for eksempel innleggelse eller fysisk oppmøte.

 • Du slipper å sykemelde deg fra din arbeidsplass.
 • Du slipper å bryte familiemessige forpliktelser.
 • Behandlingen foregår helt anonymt fra ditt bosted.
 • Du kan motta behandling fra oss enten du bor I Norge eller I utlandet.
 • Det er sikkert og enkelt å motta behandling på nett gjennom vår videoplattform Psychcon.
 • Flere av Nordens dyktigeste fagfolk innen rus og avhengighet.

Vi skreddersyr et behandlingsprogram til deg, og sammen med vårt tverrfaglige team vil du kunne motta rusbehandling og hjelp for alkoholisme, rusmisbruk, barndomstrauma og underliggende psykiatriske årsaker til disse.

Vårt team består av psykologer, leger, sosionomer, ettervernsledere, familieterapeuter og spesialister innen avhengighet med spisskompetanse på familieterapi og behandling for avhengighet.

Motivasjon er en viktig faktor

For at du skal ha størst mulig sjanse til å lykkes med vår rus og avhengighetsbehandling kreves det at du er innstillt og motivert.

Vårt fagteam vil legge opp en individuell plan for din rusbehandling, og motivasjonsfaktoren din er viktig for en vellykket gjennomføring av dette.

Vi har mange vellykkede klienter som har fullført vårt rusbehandlingsprogram med stor suksess. Vi ønsker at du også skal lykkes.

Vår målsetning for din behandling

Hvis du har rusproblemer eller sliter med en annen avhengighet kan vi hjelpe deg med en bedre livsmestring.

Våre målsetninger for din rus og avhengighetsbehandling er:

 • Gi rask hjelp til deg gjennom vår nettbaserte behandlingsløsning.
 • Være lett tilgjengelig.
 • Bidra til rusfrihet, bedre helse og økt livskvalitet.
 • At du skal få et nytt, positivt, og rusfritt nettverk.
 • Jobbe for et bedre familiesamhold.
 • Integrering I samfunnet.

 

Hva forteller våre tidligere klienter?

Erfaring er en viktig kilde til forståelse og løsningsorientert rusbehandling. Våre klienter forteller oss at de har følt seg trygge, sett og hørt, og at de har blitt tatt seriøst.

Flere av våre behandlere har selv vært rusmisbrukere, og denne erfaringen er med på å skape forståelse og trygghetsfølelse i en utfordrende livssituasjon.

Sist men ikke minst har de fortalt oss hvor viktig det var for dem å få muligheten til å bli kjent med et nytt, rusfritt nettverk, gjennom vårt ettervern.
Vår nettbaserte rusbehandling vil hjelpe deg til å:

 • Forstå årsak og sammenheng I avhengighet
 • Bearbeide tidligere traumatiske hendelser
 • Identifisere triggers
 • Identifisere indre ubalanse
 • Lære nye mestringsstrategier og ansvar, samt trene på disse
 • Oppnå frihet fra negative tankemønstre
 • Bygge opp din egen identitet, et bedre selvbilde og selvfølelse

Vi ønsker å kunne tilby deg og dine pårørende den hjelpen dere fortjener, og å utstyre dere med verktøy som vil bidra til en ny levemåte og et sunt og balansert forhold til deg selv og dine nære relasjoner.

Til syvende og sist er vårt mål at du skal føle deg fri, og begynne å leve igjen.

Hvis du trenger hjelp med å bestille time kan du sende oss en melding via vår chat, som du finner nede I høyre hjørne på denne siden, så får du snakke med en av våre servicemedarbeidere.

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Martin Røren

Jeg har gjennom en årrekke fått gleden av å ha en av behandlerne i Sincero Helse som personlig veileder, og for meg den livsendrende effekten og pågående følelsesmessige/mentale/åndelige transformasjon dette har resultert i, kan ikke beskrives med ord. Det har vært en ubeskrivelig reise, og mitt liv er fundamentalt bedre på alle måter i dag.… «Martin Røren»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo