Våre

Tjenester

Psykiatrisk Rådgivning

Vi vet hvor tungt det kan være å mestre livet når en har psykiatriske utfordringer i tillegg til en avhengighet av rusmidler, alkohol, mat eller spilleavhengighet.
Psykiske utfordringer og symptomer som angst og depresjoner er vanlig å oppleve når man sliter med avhengighet.

Mange rusavhengige har en lang historie med psykologiske utfordringer som det er viktig å behandle og å ta hensyn til.

Hvorfor velge psykiatrisk rådgivning på nett

Din helse blir tatt på alvor hos oss. Vi arbeider tverrfaglig, slik at vi hele tiden er sikker på at vi ivaretar deg og din helse på best mulig måte.
Psykiatrisk rådgivning på nett gir deg rask og profesjonell behandling. Du slipper å havne på en venteliste, noe som ofte er svært viktig når du trenger rask hjelp.
Terskelen for å få hjelp er også langt lavere når du velger psykiatrisk rådgivning på nett.

Vi kan hjelpe

Under en nøye kartlegging av din totale livssituasjon vil vårt behandlingsteam kunne lære mer om dine individuelle utfordringer, slik at vi kan ta hensyn til disse før vi gjør en vurdering av hvilke tiltak vi mener kan hjelpe deg.
Behandling for avhengighet henger tett sammen med psykologi, og vi har lang erfaring med å kombinere behandling for avhengighetsproblemer og psykiatrisk hjelp.

Vi vil være sikre på at vi kan hjelpe deg innen kort tid, slik at vi kan skreddersy et behandlingsprogram som er tilpasset din psykiske helse, familiesituasjon, og dine jobbforpliktelser.

Rask hjelp når du trenger det

Vi har erfart over mange år at hjelpen ikke alltid er lett tilgjengelig for mange som bor i Norge eller i utlandet.

Kanskje du bor på et sted med få eller ingen muligheter for hjelp og støtte, eller at de psykiatriske tjenestene og rusbehandlingstilbudet der du bor ikke gir gode nok resultater.
Vi tilbyr psykolog online og med dette gjør vi hjelpen lett tilgjengelig for deg. En samtale med våre psykologer og avhengighetspesialister foregår kryptert og sikkert via vårt nettbaserte videokonferansesystem Psychcon.

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Dag Holm

Jag har kännt och arbetat med behandling chef i Sincero Helse Ove Andre Remme i några år. Själv är jag legitimerad psykolog och har ofta slagits av hur liten insikt den traditionella psykologin har om avhängighet som sjukdom. Det är först på senare år då jag börjat sätta mig in i neuropsykologin som det blir… «Dag Holm»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo