Våre

Tjenester

Pårørendestøtte til Rusavhengige

Pårørendestøtte til rusavhengige

Sincero Helse tilbyr pårørendestøtte til rusavhengige. Vi vet fra erfaring at det å møte utfordringene som avhengighet og mentale helseproblemer gir deg som pårørende, venn, eller arbeidskollega, ofte er preget av indre uro, stress, frustrasjon og emosjonell smerte.

Hjelpeapparatet er ofte komplisert å forstå seg på, og det kan være mentalt utfordrende å stå nær en person som er rusavhengig eller psykisk syk.

Også din avhengighet

Du som pårørende skal ikke trenge å gå med bekymring eller redsel for at du en gang blir nødt til å begrave sin sønn, ektemann, bror, venn, eller kollega. Avhengigheten påvirker ikke kun den avhengige, men også alle rundt.

Informasjon, kunnskap, og forståelse

Pårørende til rusavhengige og de med psykiske problemer forteller at de ofte befinner seg i en todelt situasjon. På den ene siden ønsker de å være en støtte for den som er syk. På den andre siden har også pårørende behov for informasjon, veiledning, og støtte.

Det er vanlig at du som pårørende opplever skyldfølelse, sorg, og stor usikkerhet. I en slik livssituasjon kan det bli utfordrende å ha et godt sosialt liv, og du føler deg kanskje alene og ensom med dine tanker og utfordringer. Det er heller ikke uvanlig å oppleve problemer i yrkeslivet og med sin egen psykiske helse som pårørende.

Dersom du ikke får hjelp til å takle disse problemene kan den avhengige produsere og forsterke sin problematiske atferd overfor sine omgivelser.

Din rolle er viktig

Som pårørende har du en viktig rolle. Gode relasjoner og et positivt nettverk kan være avgjørende for bedring hos de med rusavhengighet eller psykisk sykdom. Hvis du som pårørende har forståelse og kunnskap om psykisk helse og rusavhengighet vil du kunne være en resurs for den avhengige.

Vi kan hjelpe deg som pårørende

Sincero Helse tilbyr pårørendeterapi som en sammensatt tjeneste for å hjelpe pårørende og rusavhengige, der du lærer aktiv problemløsning for bedre kommunikasjon og livsmestring. Våre Pårørendegrupper er spesialutviklet for deg som opplever rusproblematikk i nær familie. I pårørendegruppen vil du møte andre som har gått gjennom det samme som deg.

Vårt program er integrert for alle avhengige som søker hjelp og støtte, og du som familie kan få hjelp fra oss dersom din nære og kjære fortsatt har problemer med avhengighet.

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig… «Plan B»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo