Våre

Tjenester

Terapi på nett

Noen ganger kan det være vanskelig å dra til en oppsatt time hos en psykolog eller terapeut. Det finnes selvfølgelig mange faktorer som bidrar til å gjøre det utfordrende. Noen av disse kan være helsemessige utfordringer, eller en hektisk hverdag med forpliktelser i familie og på jobb.
Dette fører ofte til at mange med behov for terapi og psykologisk rådgivning ikke får hjelpen de trenger, og at utfordringene gradvis blir verre.
Mange vil også ha store problemer med å legge seg inn på en klinikk for sine rusproblemer, pårørendeproblemer, eller andre psykiske helseproblemer. Å bryte opp med sine daglige forpliktelser ved å sykemelde seg fra jobben er et stort – og for mange umulig steg å ta.
I enkelte situasjoner, spesielt der rus og avhengighet er involvert, risikerer man også å bli fratatt førerkort eller annen autorisasjon, og det vil naturligvis være svært belastende i en allerede tung situasjon.
Det er også kostnadsbesparende å velge terapi på nett, fordi du ikke har behov for transport, reise, og parkering. Ikke minst er det langt mer miljøvennlig å velge nettbaserte løsninger.

Hvorfor velge terapi på nett?

Å velge terapi på nett har en rekke fordeler:

  1. Kostnadsbesparende for klienter
  2. Bedre tilgang på høy faglig kompetanse
  3. Rask responstid når du trenger hjelp
  4. Miljøvennlig
  5. Forskning viser at nettbasert terapi er like effektivt som personlig oppmøte
  6. Hjelp der du befinner deg. Alt du trenger er tilgang til Internett
  7. Enklere å få hjelp for pårørende, arbeidsgivere og arbeidskollegaer
  8. Sikkert og fortrolig gjennom vårt innovative videobehandlingssystem
  9. Ingen journalføring eller rapporteringsplikt til offentlige myndigheter, f.eks. i forbindelse med spørsmål angående førerkort
  10. Psykolog og terapi på nett

Dersom du er i en slik situasjon, er det fremdeles hjelp å få.

Hos Sincero Helse har du mulighet til å få nettbasert terapi for alkoholisme, rusmisbruk, spilleavhengighet, og de fleste andre avhengighetrelaterte problemer – fra ditt eget hjem.
Uansett hvor du er bosatt i verden, kan du få hjelp med dine psykiske helseproblemer og avhengighetproblematikk.

Innovative terapitjenester på nett

Dette er en helt ny måte å levere psykiske helsetjenester på, som gjør hjelpen du trenger raskt tilgjengelig over hele verden. Via vårt sikre nettbaserte terapisystem Psychcon kan du få hjelp fra noen av Nordens fremste behandlere innen avhengighet og psykiatri.
Når du har bestilt din første samtale, vil vi kartlegge din helse og livssituasjon, for å kunne skreddersy et behandlingsprogram som er tilpasset din jobb, familie, og hverdag. Du kan dermed sitte komfortabelt i ditt eget hjem under hele behandlingsforløpet.

Anerkjente metoder i praksis

Våre erfarne behandlere har lang erfaring og bred kompetanse innen rus, psykiatri, og avhengighet. Med anerkjente og velutviklede metoder innenfor behandling av disse problemene kan vi tilby:

Kognitiv adferdsterapi på nett, hvor behandler og klient jobber sammen for å gjenkjenne angstfremkallende, urimelige, og selvkritiske tankemønstre. Her vil behandler og klient jobbe sammen for å drøfte alternative tenke- og handlemåter.
Psykoterapi på nett, som gjennom en rekke forskjellige metoder og teknikker vil bidra til å rette opp i vanskeligheter i hverdagen eller å oppnå personlige mål.
Gestaltterapi på nett, som vektlegger personlig ansvar og fokuserer på den enkeltes erfaring i øyeblikket, samt miljømessige og sosiale sammenhenger i klientens liv.
Psykodynamisk terapi på nett, der behandler og klient samarbeider om å forstå og bearbeide følelser og trauma som ofte kan være underbevisste.
Psykoedukasjon på nett, der behandler gjennom undervisning tilfører klient ny kunnskap og forståelse om sin egen lidelse. Dette fører til en egen erkjennelse og mulighet til å ta kontroll på egen lidelse.
Ingen ventetid når du velger terapi på nett

Psykitariske helsetjenester er ikke alltid lett tilgjengelig. For mange som bor på steder med begrensede muligheter for å motta hjelp for mentale helseproblemer eller rusavhengighet kan dette føre til en forverring av problemene og en utfordrende hverdag.
Vi har gjort hjelpen lett tilgjengelig for deg. Samtale med psykolog på nett kan enkelt bestilles, og utføres via vårt sikre videokonferansesystem, Psychcon. Enten du bor i utlandet eller langt unna et godt helsetilbud for din mentale helse, kan vi hjelpe deg innen 24 timer.

Bor du utenlands?

Svært mange nordmenn har bosatt seg i utlandet, f.eks i Spania. Ofte er det psykiatriske behandlingstilbudet for rus og alkoholavhengighet ikke tilgjengelig på ditt språk.
For mange som bor i utlandet er alkoholavhengighet og rusmisbruk en utfordring, og behandling fra spesialister på avhengighet og psykiatri vil i mange tilfeller være nødvendig.

Via vårt nettbaserte behandlingssystem kan vi hjelpe deg, enten du ønsker en samtale med psykolog på nett, eller en rus og avhengighet behandler.

Bestill din første samtale

Din første samtale kan du helt uforpliktende og enkelt bestille hos oss!

Om du har noen spørsmål, så kan du sende en melding eller chatte med noen av våres servicemedarbeidere i chatfunksjon nede i høyre hjørne.

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Janne

Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk fra en av Sincero Helse sine behandlere. Fra dag en ble jeg møtt med respekt, omsorg og varme, samtidig som jeg ble utfordret på de problemområder jeg helst ikke ville gå inn i. I Online gruppe terapi og i online individualsamtaler fikk jeg sakte tro på… «Janne»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo