Våre

Tjenester

NAV Veiledning

NAV kan for mange oppleves som både utfordrende og krevende å forstå. Hvis du må forholde deg til NAV-systemet samtidig som du har andre utfordringer, slik som rusavhengighet eller psykiske problemer, kan det føre til stress og frustrasjon som gjør det enda vanskeligere for deg å nå dine mål.

Et til tider svært komplisert regelverk, og et byråkratisk skjemavelde, fører til at mange føler seg maktesløse og frustrerte i møte med NAV.

Å fylle ut skjemaer, og å skaffe nødvendig dokumentasjon som støtter dine søknader, kan for enkelte oppleves som en fulltidsjobb, der man må sette seg inn i en rekke lover, regler, og krav.
Dette er ikke enkelt dersom du samtidig har sykdomsutfordringer eller er i en annen vanskelig livssituasjon. Da kan det være god grunn til å be om hjelp og råd i din NAV-sak.

Vi tilbyr NAV-veiledning på nettet

Vi tar deg og din situasjon på alvor. Ofte ser vi at det er en sammenheng mellom utfordringer i NAV-saker, og rusavhengighet eller psykiske problemer. Hvorfor skal du slite, tape tid, og penger, uten å komme noen vei? Hos Sincero Helse kan du få god juridisk og praktisk bistand i din NAV-sak. Via vår sikre videoplattform, Psychcon, kan vi møte deg uavhengig av hvor du bor i verden. Vårt juridiske team består av kvalifiserte advokater og rådgivere med juridisk kompetanse, og vi har lang erfaring med å hjelpe folk som møter utfordringer i NAV-systemet.Sammen kan vi finne en god løsning på dine juridiske utfordringer, og dersom du også har helsemessige utfordringer, kan vårt tverrfaglige team hjelpe deg med disse også.

Hvorfor velge å få NAV-veiledning på nettet

Å velge nettbasert juridisk rådgivning innen NAV-saker har en rekke fordeler:

  1. Hjelp med utfylling av kompliserte skjemaer fra NAV
  2. Rådgivning om dine rettigheter i møte med NAV
  3. Veiledning innen sosiale og helsemessige utfordringer
  4. Sikker og rask hjelp gjennom vår nettbaserte videoplattform
  5. Kostnadsbesparende, ettersom det ikke er noen transportkostnader
  6. Hjelp der du er, enten du befinner deg i Norge eller i utlandet

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig… «Plan B»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo