Våre

Tjenester

Kurs i avhengighet

Vi i Sincero Helse har stor tro på at kunnskap om avhengighet kan utstyre dere med de rette verktøy og kunnskap for å kunne behandle og imøtekomme problematikken rundt avhengighet på en medmenneskelig og profesjonell måte.
Våre kurs i avhengighet retter seg mot bedrifter, organisasjoner, private og offentlige virksomheter, i tillegg til andre pårørende som har behov for en økt forståelse og kunnskap om avhengighet.
Medavhengighet kan føre til sterke emosjonelle reaksjoner, som depresjon, skam, selvhat, frykt for å bli forlatt, eller angst. For de pårørende, enten det er snakk om venner, familie, eller arbeidskollegaer, kan det å skulle imøtekomme en slik utfordrende situasjon være vanskelig.
Vårt mål er å bidra til at du får den nødvendige kunnskapen og forståelsen for å takle problematikken rundt avhengighet på en god måte.
Det er viktig at pårørendes følelser blir tatt på alvor, og at du som venn, familiemedlem, eller arbeidskollega, blir sett og hørt.

Hva du vil lære på et kurs i avhengighet

Ved hjelp av våre kurs i avhengighetsproblematikk vil dere kunne takle situasjonen som en pårørende på en god måte, og du vil være i bedre stand til å ta vare på deg selv i familien eller på arbeidsplassen.

Våre kurs er tilgjengelig for alle som søker etter svar og kunnskap om hvordan man best mulig kan håndtere en vanskelig livssituasjon.

Du vil blant annet lære:

  1. Signalene du bør være oppmerksom på
  2. Symptomene på avhengighet
  3. Hva forteller forskning i dag om avhengighet
  4. Kriterier for å kunne stille diagnose
  5. Det progressive sykdomsbildet
  6. Den primære lidelse
  7. Definisjon av medavhengighet (pårørende)
  8. Hvordan forholde seg til en som lider av avhengighet
  9. Hvordan ta bedre vare på seg selv
  10. Få riktig hjelp for den avhengige og deg selv

Vi ønsker å kunne dele vår kunnskap om avhengighet og familieproblematikk, slik at dere igjen skal kunne ta i bruk denne kunnskapen og forståelsen i møte med klienter, arbeidskollegaer, venner, og bekjente.

Våre kursholdere

Våre kursholdere har flere års erfaring med å holde kurs til private og offentlige bedrifter, samt kommuner og organisasjoner. Våre kursholdere er alle spesialiserte innen rus og avhengighet, samt pårørendeproblematikk, i tillegg til behandling av avhengighet, sorg, tap, og trauma.

Flere av våre kursholdere har også egen erfaring med rusmisbruk, trauma, og pårørendeproblematikk.
Derfor vil vi være i stand til å møte enhver kursdeltaker med forståelse og empati.

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Martin Røren

Jeg har gjennom en årrekke fått gleden av å ha en av behandlerne i Sincero Helse som personlig veileder, og for meg den livsendrende effekten og pågående følelsesmessige/mentale/åndelige transformasjon dette har resultert i, kan ikke beskrives med ord. Det har vært en ubeskrivelig reise, og mitt liv er fundamentalt bedre på alle måter i dag.… «Martin Røren»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo