Våre

Tjenester

Ettervern

Ettervern på nett

Fullstendig rusfrihet kan ikke oppnås uten et fullverdig ettervern, fordi den innledende behandlingen mot avhengighet ikke er slutten på historien, men snarere et grunnlag for å oppnå gode resultater.
Den rusavhengige vil etter endt primærbehandling ha behov for en rekke resurser innen nettverksbygging og psykiatrisk rådgivning. I tillegg er det ofte et behov for økonomisk rådgivning eller hjelp med å komme ut i arbeidslivet igjen.

Derfor tilbyr Sincero Helse nettbasert ettervern til den rusavhengige og deres familier.
Du har kanskje forandret deg å fått en ny holdning til livet og det å være rusfri, men samfunnet er fremdeles det samme som før. For mange rusavhengige kan det og komme tilbake til et samfunn og en vennekrets oppleves som stressende og utfordrende.
Vi vet av erfaring hvor vanskelig det kan være å forbli rusfri når man igjen skal integreres i samfunnet, og derfor er vårt nettbaserte ettervern styrt av ettervernledere med egenerfaring på en rekke områder innen avhengighet og rus.

Hvorfor rusavhengige får tilbakefall

Å stå imot fristelsen for å gå tilbake til den kjente, negative atferden, kan være svært utfordrende for de som sliter med avhengighet, enten det gjelder rus, spilleavhengighet eller annen avhengighetsproblematikk.
Det kan føles som et sjokk for systemet når man er ferdig med endt behandling og skal klare seg på egenhånd.

Dette er noen grunner til at rusavhengige får tilbakefall etter endt behandling:

  • Mangel på hjelp og støtte
  • Mangel på motivasjon
  • Ensomhet
  • Emosjonellt stress
  • Gruppepress og assosiasjoner

Vårt nettbaserte etterverntilbud til rusavhengige

Våre nettbaserte etterverntjenester består av:

  • Hjelp til sosial integrering og et rusfritt nettverk
  • Selvhjelpsgrupper og terapi for en bedre livsmestring
  • Hjelp til å finne egnet bolig og egnet arbeidspraksis
  • Rådgivning til familie og pårørende

Våre etterverntjenester består av strukturerte, oppgavebaserte terapeutiske metoder over 1 år etter endt primærbehandling. Du vil få hjelp til å vedlikeholde nye mestringsstrategier, og å trene på disse. Dette bidrar til å redusere risikoen for tilbakefall til rusmisbruk og annen tvangsmessig atferd.
Familien vil også trenge støtte og rådgivning for å utvikle seg fra problematikken som kan oppstå i nære relasjoner når avhengighet er en utfordring. Derfor er også familien velkommen i vårt nettbaserte ettervern.
Dette er med på å skape gode relasjoner og en bedre familiedynamikk. Det er også viktig å delta i selvhjelpsgrupper i tillegg til ettervernet, slik at du bedre kan takle de utfordringene som et liv etter rusbehandling fører med seg.

Brukererfarne ettervernledere

Vårt ettervern er ledet av spesialiserte ettervernledere. Mange av disse har tidligere erfaring fra rusmisbruk, eller har opplevd situasjonen som en pårørende til en med rusproblemer. Dette styrker fortroligheten, forståelsen og tryggheten til deltakerne.

Sosial integrering etter rusbehandling

Parallelt med vårt terapeutiske ettervern vil vi også bistå med å finne egnet bolig. Forskning viser at tidligere ruspasienter som blir bosatt under gode boforhold med et positivt nettverk har størst sjanse til å forbli rusfri.
Alt for mange som lider av avhengighet bor under dårlige vilkår, og gjerne tett på andre rusmisbrukere og avhengige. Dette kombinert med et rusbelastet nettverk kan skape utfordrende situasjoner som kan føre til tilbakefall.

Mange rusavhengige sliter også med å komme tilbake I arbeidslivet, og vi kan bistå med en egnet arbeidspraksis som tar hensyn til sårbarhet for tilbakefall.
Etter potensielt lange perioder med rusproblemer og avhengighet kan det også være behov for økonomisk hjelp og rådgivning.
Vi ønsker å være med for å bidra til at enhver klient blir integrert i samfunnet, og at de opplever mening og et formål med livet.

Hvordan foregår ettervern på nett?

Vår unike fremgangsmetode ved å levere nettbaserte etterverntjenester gjør oss i stand til å oppnå gode resultater.

Strukturert terapeutisk ettervern på nett

I vårt strukturerte terapeutiske ettervern deltar den avhengige og familien i nettbaserte ettervernsgrupper 1 gang pr. uke. Gruppene er ledet av spesialiserte avhengighetsbehandlere og ettervernsledere, med tidligere erfaring fra rusmisbruk og pårørendeproblematikk.

I disse ettervernsgruppene jobber klienten seg gjennom et ettervernsprogram med målsetning å hjelpe klienten til å kunne håndtere sosiale og relasjonsmessige utfordringer. Det blir også jobbet med utfordringer som kan trigge rusmisbruk eller annen avhengig atferd.
Programmet har fokus på tilbakefallsmekanismer og håndtering av symptomer på tilbakefall. Hovedmålet i ettervernsprogrammet er å hjelpe klienten til å øke sin livskvalitet samt å skape en emosjonell balanse og en sunn livsstil.
Strukturert terapeutisk ettervern tilbys i 1 år etter endt primærbehandling.

Integreringsfokusert ettervern på nett

Dette er et utdypet og forlenget ettervern hvor klienter får mulighet til å jobbe med seg selv og sin personlige tilfriskning.

Samtidig hjelper vi dem med å finne egnet bolig, som er en svært viktig del av integreringen tilbake i samfunnet. Klienter vil også få veiledning i NAV-saker, og vi kan ved behov bistå med rådgivning i straffesaker eller barnevernsaker.

Integreringsfokusert ettervern tilbys i inntil 2 år etter endt primærbehandling.

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Martin Røren

For many years i have had the pleasure of having one of the therapists in Sincero Health as personal mentor. And for me the life-changing effects and ongoing emotional / mental / spiritual transformation which this resulted  in, can not be described in words. It has been an indescribable journey, and my life is fundamentally… «Martin Røren»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo