Hvorfor nettbasert videoterapi?

Beleilig, sikkert, enkelt og effektivt

VÅRE TJENESTER

Profesjonell Rusbehandling

Profesjonell Rusbehandling

Om avhengighet har blitt et livsproblem for deg og din familie kan du få rus og avhengighetsbehandling på nett.Vi er Norges eneste leverandør av nettbaserte behandlingstjenester for Rus og Avhengighetsproblemer.

Pårørendestøtte til Rusavhengige

Pårørendestøtte til Rusavhengige

Sincero Helse tilbyr pårørendestøtte til rusavhengige og alkoholikere.Vi vet fra erfaring at det å møte utfordringene som avhengighet og mentale helseproblemer gir deg som pårørende, venn, eller arbeidskollega, ofte er preget av indre uro, stress, frustrasjon og emosjonell smerte.

Ettervern

Ettervern

Langvarig rusfrihet kan ikke oppnås uten et helhetlig ettervern, fordi den innledende behandlingen mot avhengighet ikke er slutten på historien, men snarere et grunnlag for å oppnå gode resultater.Vi hjelper deg til å opprettholde din nye livsstil.

Psykiatrisk Rådgivning

Psykiatrisk Rådgivning

Vi vet hvor tungt det kan være å mestre livet når en har psykiatriske utfordringer i tillegg til en avhengighet av rusmidler, alkohol, mat eller spilleavhengighet. Psykiske utfordringer og symptomer som angst og depresjoner er vanlig å oppleve når man sliter med...
NAV Veiledning

NAV Veiledning

NAV kan for mange oppleves som både utfordrende og krevende å forstå. Hvis du må forholde deg til NAV-systemet samtidig som du har andre utfordringer, slik som rusavhengighet eller psykiske problemer, kan det føre til stress og frustrasjon som gjør det enda...
Kurs i avhengighet

Kurs i avhengighet

Vi i Sincero Helse har stor tro på at kunnskap om avhengighet kan utstyre dere med de rette verktøy og kunnskap for å kunne behandle og imøtekomme problematikken rundt avhengighet på en medmenneskelig og profesjonell måte. Våre kurs i avhengighet retter seg mot...
Terapi på nett

Terapi på nett

Noen ganger kan det være vanskelig å dra til en oppsatt time hos en psykolog eller terapeut. Det finnes selvfølgelig mange faktorer som bidrar til å gjøre det utfordrende. Noen av disse kan være helsemessige utfordringer, eller en hektisk hverdag med forpliktelser i...
Økonomisk Rådgivning

Økonomisk Rådgivning

Bekymrer du deg for gjeld og en økonomisk vanskelig situasjon?
 Eller kanskje noen du kjenner sliter med økonomiske utfordringer?
 Vi vet det ikke er noe enkelt å stå i slike utfordringer! Noen ganger er det slik at en helst bare har lyst til å legge regningene under bordet og glemme alt sammen. Økonomiske utfordringer kan komme av flere årsaker og noen ganger bidrar disse til å skape helsemessige utfordringer for deg. Det er også slik at disse utfordringene kan være årsak av f.eks shoppingavhengighet.

Juridisk Bistand

Juridisk Bistand

Advokat på nett – Enklere blir det ikke. Avhengighetsproblemer gir både fysiske og psykiske konsekvenser for deg som misbruker, for å ikke snakke om de emosjonelle konsekvensene misbruket har. Samtidig vet vi også at rusmisbruk gir store konsekvenser for...

Ønsker du mer informasjon?

Last ned vår brosjyre – helt gratis!

Last ned brosjyre

Hva våre referanser sier

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig… «Plan B»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo