Hvorfor nettbasert videoterapi?

Beleilig, sikkert, enkelt og effektivt

VÅRE TJENESTER

Course in Addiction

Course in Addiction

Sinero´s team of addiction and pcyhiatry professionals have a burning desire to give out as much knowledge and tools we can, to help you better cope with addiction and mental health issues. Whether you the love one, familiy, friendsor a co-worker we want to suit you...
Family Support

Family Support

Family Support Sincero family support is primarily based on helping both the addicted and their family members, as we understand that addiction will have an effect on everybody. Family members of the addicted will have their fair share of the problem due to...
Addiction Counseling

Addiction Counseling

Addiction Counseling  Achieving freedom from addiction is only possible when one is properly counseled by professionals that know all that it takes to be totally free from addiction and to get into recovery. At Sincero, we know the essence of being properly guided...
Psychiatric Counseling

Psychiatric Counseling

Psychiatry Counseling Overview of Psychiatry Counseling Evaluating the mental state of individuals has been found very useful in providing qualitative treatment and guidelines that can help to get freedom from addiction. And this evaluation of mental states is the...
Profesjonell Rusbehandling

Profesjonell Rusbehandling

Om avhengighet har blitt et livsproblem for deg og din familie kan du få rus og avhengighetsbehandling på nett.Vi er Norges eneste leverandør av nettbaserte behandlingstjenester for Rus og Avhengighetsproblemer.

Pårørendestøtte til Rusavhengige

Pårørendestøtte til Rusavhengige

Sincero Helse tilbyr pårørendestøtte til rusavhengige og alkoholikere.Vi vet fra erfaring at det å møte utfordringene som avhengighet og mentale helseproblemer gir deg som pårørende, venn, eller arbeidskollega, ofte er preget av indre uro, stress, frustrasjon og emosjonell smerte.

Aftercare

  Om du har spørsmål rundt vårt ettervern kan sende en melding eller chatte med noen av våre servicemedarbeidere som sitter på chatten i høyre hjørnet. Om du ønsker å bestille en time for å snakke mer konkret om ettervernet vårt kan du gjøre dette ved å trykke...
Ettervern

Ettervern

Langvarig rusfrihet kan ikke oppnås uten et helhetlig ettervern, fordi den innledende behandlingen mot avhengighet ikke er slutten på historien, men snarere et grunnlag for å oppnå gode resultater.Vi hjelper deg til å opprettholde din nye livsstil.

Psykiatrisk Rådgivning

Psykiatrisk Rådgivning

Vi vet hvor tungt det kan være å mestre livet når en har psykiatriske utfordringer i tillegg til en avhengighet av rusmidler, alkohol, mat eller spilleavhengighet. Psykiske utfordringer og symptomer som angst og depresjoner er vanlig å oppleve når man sliter med...
NAV Veiledning

NAV Veiledning

NAV kan for mange oppleves som både utfordrende og krevende å forstå. Hvis du må forholde deg til NAV-systemet samtidig som du har andre utfordringer, slik som rusavhengighet eller psykiske problemer, kan det føre til stress og frustrasjon som gjør det enda...

Ønsker du mer informasjon?

Last ned vår brosjyre – helt gratis!

Last ned brosjyre

Hva våre referanser sier

Dag Holm

Jag har kännt och arbetat med behandling chef i Sincero Helse Ove Andre Remme i några år. Själv är jag legitimerad psykolog och har ofta slagits av hur liten insikt den traditionella psykologin har om avhängighet som sjukdom. Det är först på senare år då jag börjat sätta mig in i neuropsykologin som det blir… «Dag Holm»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo