Aud

Aud

Sist sommer trengte jeg og min familie plutselig rask hjelp pga vår sønn slet psykisk. Jeg kontaktet Sincero helse og opplevde å bli møtt på en trygg og god måte. Jeg kjente fra første stund at jeg ble tatt på alvor og at prosessen ble satt i gang raskt. Vår sønn fikk hjelp ila av få dager og vi som pårørende ble ivaretatt på en svært god måte. Behandlerne møtte oss med respekt og forståelse fra første stund.  Sincero kan jeg på det varmeste anbefale andre som trenger hjelp. Dette fordi jeg og min familie fikk raskt hjelp, behandlerne er faglig dyktige og ikke minst de er tilgjengelige og møtte oss med omsorg og empati. Sincero er der selv om du ikke klarer å møte opp på et kontor, de er online. Vil bare si takk for hjelpen og det er en trygghet å vite at Sincero er der ved behov for hjelp på nytt.
Plan B

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig stil som gjør fortellingene og eksemplene nære og virkelige. Vi opplever å sitte igjen med større kunnskap om og forståelse av avhengighet, hva som kan utløse det og hvordan det kan opptre i menneskers liv. Dette anbefales også til andre fagpersoner eller andre som ønsker å lære mer om avhengighet.
Janne

Janne

Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk fra en av Sincero Helse sine behandlere. Fra dag en ble jeg møtt med respekt, omsorg og varme, samtidig som jeg ble utfordret på de problemområder jeg helst ikke ville gå inn i. I Online gruppe terapi og i online individualsamtaler fikk jeg sakte tro på meg selv. Min behandler var utrolig dyktig i jobben sin, men det viktigste for meg var at han virkelig brydde seg om klientene sine og dette viste han meg. Jeg følte ikke meg bare som en av mange som skulle komme ut av rus problemene sine. Jeg følte meg forstått, akseptert og respektert. Min behandler reddet livet mitt, og selv om jeg måtte gjøre mye av jobben selv, hadde jeg aldri klart uten verktøyene jeg fikk av min behandler og resten av teamet i Sincero Helse. I dag har jeg vært rusfri i 2 år, takket være den hjelpen jeg fikk.
Espen

Espen

Etter flere år i psykiatrien, med innleggelser og poliklinisk behandling, ble jeg anbefalt en av behandlerne i Sincero Helse av en venn. Allerede etter første time gav han meg tryggheten og motivasjon jeg trengte for å kunne gå inn å jobbe med meg selv og mitt liv på en sann og ærlig måte. Jeg følte at jeg begynte å se ting klarere, og gjennom den erfaringsbaserte kunnskapen min behandler delte med meg, så fikk jeg de verktøyene jeg behøvde for å kunne ta vare på, og ta ansvar for meg selv. Jeg ble enormt inspirert av min behandler og hans måte å forholde seg til livet på, med humor, kjærlighet og respekt. Jeg ble under hele prosessen tatt på alvor, sett og hørt uansett hvor jeg befant meg. For første gang har jeg vært i en behandling som ikke bare tar for seg sykdom og symptomer, men som omhandler hele livet og som også inneholder store mengder glede, lyst og humor. Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk og anbefaler Sincero Helse på det sterkeste til alle som ønsker en endring i livet sitt.
Dag Holm

Dag Holm

Jag har kännt och arbetat med behandling chef i Sincero Helse Ove Andre Remme i några år. Själv är jag legitimerad psykolog och har ofta slagits av hur liten insikt den traditionella psykologin har om avhängighet som sjukdom. Det är först på senare år då jag börjat sätta mig in i neuropsykologin som det blir tydligt vilka mekanismer som är verksamma i utvecklandet av avhängighetssjukdommar. Jag har då också blivit uppmärksam på hur traditionell psykologi saknar verktyg att hantera avhängighetssjukdommar. Här har addiktoligin verkligen visat sig vara de verktyg som förmår att rulla upp den felutveckling i de så kallade exikutiva funktionerna som följer av en avhängighetssjukdom. (exikutiva funktioner är de psykologiska processer som innebär förmågan (evnet) att organsiera, planera och fatta rätt beslut. Här finns också förmågan till felkontroll).Här har faglig leder visat en mycket god förmåga att knyta an till patienterna och på ett rättframt tydligt sätt förmått personer med avhängighetsproblematik att förstå vad som måste göras. Det handlar om att bygga upp en motivation som är starkare än de krafter som fört personen på villovägar. Dessa förmågor måste terapeuten ha. Han måste också förmå klienten att förstå vilka beslut som krävs för att få en livsstilförändring till stånd. Det är en kombination av terapeutiska färdigheter och kunskaper om avhängighetens innersta väsen som krävs för att kunna följa patienten till ett nytt liv. Faglig Leder besitter dessa förmågor på ett sådant positivt smittsamt sätt att det är svårt att inte motiveras till förändring.

Hva våre referanser sier

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig… «Plan B»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo