Plan B

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig stil som gjør fortellingene og eksemplene nære og virkelige. Vi opplever å sitte igjen med større kunnskap om og forståelse av avhengighet, hva som kan utløse det og hvordan det kan opptre i menneskers liv. Dette anbefales også til andre fagpersoner eller andre som ønsker å lære mer om avhengighet.
Janne

Janne

Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk fra en av Sincero Helse sine behandlere. Fra dag en ble jeg møtt med respekt, omsorg og varme, samtidig som jeg ble utfordret på de problemområder jeg helst ikke ville gå inn i. I Online gruppe terapi og i online individualsamtaler fikk jeg sakte tro på meg selv. Min behandler var utrolig dyktig i jobben sin, men det viktigste for meg var at han virkelig brydde seg om klientene sine og dette viste han meg. Jeg følte ikke meg bare som en av mange som skulle komme ut av rus problemene sine. Jeg følte meg forstått, akseptert og respektert. Min behandler reddet livet mitt, og selv om jeg måtte gjøre mye av jobben selv, hadde jeg aldri klart uten verktøyene jeg fikk av min behandler og resten av teamet i Sincero Helse. I dag har jeg vært rusfri i 2 år, takket være den hjelpen jeg fikk.

Martin Røren

For many years i have had the pleasure of having one of the therapists in Sincero Health as personal mentor. And for me the life-changing effects and ongoing emotional / mental / spiritual transformation which this resulted  in, can not be described in words. It has been an indescribable journey, and my life is fundamentally better in all aspect of my life today. My therapist had a unique ability to combine his passion for helping people, profound professional and personal understanding of the disease of addiction and broad knowledge of the solution to recovery. I am very grateful and very happy that there is such a person for us who really have had or have a vital need for help.
Martin Røren

Martin Røren

Jeg har gjennom en årrekke fått gleden av å ha en av behandlerne i Sincero Helse som personlig veileder, og for meg den livsendrende effekten og pågående følelsesmessige/mentale/åndelige transformasjon dette har resultert i, kan ikke beskrives med ord. Det har vært en ubeskrivelig reise, og mitt liv er fundamentalt bedre på alle måter i dag. Min behandler hadde en unik evne til å kombinere sin glød for å hjelpe mennesker, dyp faglig samt personlig forståelse av sykdommen avhengighet og bred kunnskap om løsningen på lidelsen. Jeg er veldig takknemlig og veldig glad for at det finnes en slik behandler for oss som virkelig har hatt eller har et livsviktig behov for hjelp.

Hva våre referanser sier

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig… «Plan B»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo