Pårørende

Grupper

Pårørendegrupper

I et individs liv finnes det er nettverk av andre mennesker, som familie, venner og kolleger. Når alkoholisme og rus og avhengighet blir utviklet, blir disse menneskene pårørende. Som pårørende kan man blant annet oppleve følelser som smerte, bekymring, redsler, fortvilelse og sorg. Vi vet hvor viktig det er at pårørende blir ivaretatt på best mulig måte uavhengig om alkoholikeren eller den avhengige ønsker å gjøre noe med sitt problem eller ikke.
Et eksempel på hva pårørende av rus og avhengighetsproblematikk gjør, er muliggjørende atferd. Denne forsvarsmekanismen er noe pårørende tyr til for å skape balanse og kontroll i et ubalansert system og for å håndtere uoppfylte behov og emosjoner. Vanlige symptomer er blant andre at man benekter at den avhengige har et problem, rettferdiggjør misbruket eller unngår å komme i konflikt med misbrukeren.
Kjenner du deg igjen i disse handlingene? Har du tenkt eller sagt ting som «dette går over en dag», «det er ikke så farlig», eller at du må ta ansvar over eller trekke deg unna en du er glad i med et avhengighetsproblem?
Nå har du som pårørende mulighet til å kunne få støtte og veiledning gjennom faste, nettbaserte pårørendegruppe samtaler ledet av en profesjonell pårørende-behandler.
Du som pårørende kan nå få treffe andre pårørende som opplever det samme som du selv gjennom våre nettbaserte pårørendegruppe samlinger. I disse samlingene kan man oppleve samhold og trygghet og dele sine erfaringer, som er med på å øke livskvalitet og livsglede, og sørger for at du aldri føler deg alene igjen. I disse pårørendegrupper kan du blant få utbytte av.

 • Å lære om avhengighet som sykdom
 • Å gjøre deg kjent med dine følelser og inntrykk og forstå dem
 • Profesjonell veiledning og trygghet fra erfarne pårørendebehandlere
 • Bearbeidelse av sorg
 • Bearbeiding av og forståelse for dine reaksjoner, både psykisk og fysiske i et trygt miljø
 • Møte likesinnede pårørende og dele erfaringer og opplevelser
 • Få oversikt over hvordan du på best mulig måte kan ta vare på deg selv
 • Landsdekkende tilbud, så nærme deg som mulig

Våre pårørendegrupper henvender seg til alle pårørende som lever eller har levd med alkohol, rus, gambling, steroider, spill, internett, sexavhengighet m.m. Pårørende er i mange sammenhenger en glemt gruppe i samfunnet. Mulighetene for hjelp og støtte er minimale, som gjør at pårørende står igjen med ensomhet og følelsen av å ikke bli tatt på alvor. Symptomene utvikler seg ofte både mentalt emosjonelt og fysisk, og man kan miste kontakt med seg selv, grenser, verdier og behov i møtet med rus og avhengighet. Pårørende av personer med avhengighets problematikk kan også bære med seg en stor skam og skyldfølelse som fører til at de blir isolert i sine egne utfordringer. Gjennom vårt pårørendegruppe tilbud vil du bli kjent med deg selv og dine opplevelser, dele dem med likesinnede pårørende og få hjelp og forståelse i møte med profesjonelle veiledere.

VÅRT TILBUD

FORUTISGBARE PRISER

PÅRØRENDEGRUPPE

399,-

PER MÅNED

 • 2 nettbaserte pårørendesamlinger i måneden
 • 60-90 minutter varighet per samling
 • 12 måneder varighet og binding for å sikre best mulig resultat

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og har, dersom ikke annet er nevnt, en bindingstid på 12 måneder.

Hva våre referanser sier

Janne

Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk fra en av Sincero Helse sine behandlere. Fra dag en ble jeg møtt med respekt, omsorg og varme, samtidig som jeg ble utfordret på de problemområder jeg helst ikke ville gå inn i. I Online gruppe terapi og i online individualsamtaler fikk jeg sakte tro på… «Janne»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo