Et innovativt

helsetjenesteselskap

Rusbehandling og psykiatriske helsetjenester på nett

Sincero Helse er et landsdekkende innovativt helseselskap med kjernekompetanse og tyngde innen fagfelt som psykiatri, rusbehandling, oppfølging, og ettervern.

Vi har et høyt fokus på gjennomføringsevne, kvalitet, ettervern og profesjonalitet. Vi samarbeider med en rekke av Nordens dyktigeste fagfolk innen disse områdene, og vi har en rekke annerkjente spesialister innen avhengighet og psykiatri.

Vi jobber også sammen med advokater som kan tilby juridisk bistand innen en rekke ulike juridiske fagfelt.

En egen avdeling bistår med sosialt nødvendig arbeid og ettervern.

Vi stiller strenge krav til kvalitet på alle tjenester vi tilbyr, enten disse er levert av oss eller en av våre dyktige samarbeidspartnere.

Rusbehandling og holistisk tankegang

Vår holistiske arbeidsmetode innebærer at vi ser hele mennesket, ikke bare et symptom eller problemet, og at vi arbeider for en sunn livsstil gjennom faglige, skreddersydde metoder.

Vi er der når du eller noen du kjenner trenger hjelp og bistand. Ta kontakt for et skreddersydd behandlingsløp, eller for en hyggelig og uforpliktende samtale.

 

Behandlinger og tjenester innen rus og psykiatri

  • Behandling av rusavhengighet

Sincero helse er Norges eneste leverandør av behandling for rusavhengighet, alkoholavhengighet, matavhengighet og andre avhengighetsproblemer på nett.

  • Familiestøtte

Som pårørende i en familiesituasjon som innebærer rusavhengighet eller mentale helseproblemer kan du få hjelp og rådgivning fra oss.

  • Ettervern

Livet etter rusbehandlingen kan være tøft. Vi bistår med ettervern for å etablere et rusfritt nettverk og for at du skal få en ny og bedre livsmestring etter behandlingsløpet.

  • Kurs i avhengighet

Vi ønsker å dele våre verktøy og kunnskap for å imøtekomme avhengighetsproblematikk på en mennesklig og profesjonell måte.

  • Terapi på nett

Når det blir for vanskelig å dra til en oppsatt time hos psykolog eller terapeut, kan terapi på nett hos Sincero Helse være løsningen. Enten problematikken omfatter rusproblemer, alkoholisme, eller spilleavhengighet, kan vi tilby terapi på nett gjennom et skreddersydd behandlingsprogram.

Et steg foran

Sincero Helse tilsikter å være et steg foran, med innovative fagfolk og effektive løsninger. Vi står klare til å supplementere og avlaste det offentlige, utvikle bedrifter, og å bistå private.

Vår landsdekkende tilgjengelighet innen våre fagfelt gjør Sincero Helse til et naturlig førstevalg for bistand innen psykiatri, rusbehandling, oppfølging og ettervern.

Vi leverer også kvalitetsikret undervisning innen avhengighet, intervensjon, og forebygging. Denne opplæringen kan foregå innen næringslivet, skoler, organisasjoner og private.

Vårt brede behandlingstilbud på nett sikrer en rask og effektiv behandling av rusavhengighet, spillavhengighet og andre negative atferdsmønstre.

  • Psykiatrisk rådgivning

Vi tilbyr psykiatrisk rådgivning innenfor en rekke områder som angst, depresjoner, utbrenthet, eller andre psykiske problemer.

  • Veiledning i NAV­saker

I møte med NAV vil mange føle seg maktesløse. Vi kan bidra med rådgivning i NAV­saker, skjemautfylling, dine rettigheter og sosiale og helsemessige utfordringer knyttet til ditt møte med NAV.

  • Økonomisk rådgivning

Hvis du bekymrer deg for gjeldsproblemer eller andre økonomiske problemer. Gjeldsproblemer kan påføre så mye stress at det fører til helsemessige utfordringer. Vi tilbyr rådgivning i inkassosaker og generell økonomisk hjelp.

  • Juridisk bistand

Ettersom avhengighetsutfordringer ofte er knyttet opp mot flere instanser som kriminalomsorgen, NAV, og helsevesenet, tilbyr vi advokathjelp og juridisk bistand i slike saker på nettet, slik at du som avhengig eller pårørende får en bedre mulighet i møte med disse instansene.

Hva våre referanser sier

Janne

Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk fra en av Sincero Helse sine behandlere. Fra dag en ble jeg møtt med respekt, omsorg og varme, samtidig som jeg ble utfordret på de problemområder jeg helst ikke ville gå inn i. I Online gruppe terapi og i online individualsamtaler fikk jeg sakte tro på… «Janne»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo