Hva er heroin? Kan man behandle heroin avhengighet?

av | jan 6, 2018 | Avhengighet

«Den typiske heroin avhengige behøver ikke nødvendigvis være den person man forbinder med gata og plata, men kan faktisk være en person som har hatt en god oppvekst og som også er en suksessfull profesjonell»

Hva er heroin?

Heroin er et meget høyt avhengighet skapende illegalt rusmiddel. Stoffet er et derivat av opium planten og er det rusmiddelet som blir mest brukt i opiat kategorien. Heroin øker glede og lykke følelse, samtidig som det reduserer smerte ved at det erstatter naturlige endorfiner, med en enda sterkere smertestillende substans.

Etter den opprinnelige rus effekten (Rush), så opplever brukere rød hud, tørrhet i munn og ben og armer oppleves som tunge. Symptomer som kvalme, oppkast, døsighet og ekstrem kløe forekommer også. Hjerte funksjon og åndedrett blir kraftig redusert noe som ofte fører til død.

Selv om rent heroin er vanlig, så er stoffet man kjøper på gaten gjerne blandet ut med andre giftige stoffer slik som strychine eller andre livsfarlige stoffer. Siden brukere ikke vet styrken eller renheten på stoffet og heller ikke om stoffet er blandet ut med andre giftige stoffer, så er faren for dødelig overdose alltid tilstede. (Fra: DSM-IV)

Hvordan påvirker heroin psykiske lidelser?

Stoffet påvirker sentral nervesystemet og mentale funksjoner blir overskygget, dette maskerer eller ligner på psykiske lidelser.

En studie rapport fra Australia i 2002 påviste at rusavhengighet og psykiske lidelser var en av de viktigste årsakene til økende selvmord og overdoser. Kilde: Melbourne Division of General Practice. 2002. Relationships between mental health, personal circumstances and drug use in young Victorian heroin users.

Her i Norge ble det registrert 282 narkotikautløste dødsfall i 2016. Andelen kvinner blant de avdøde (31%) var noe høyere enn årene før (25 prosent 2011-2015) Kilde: Narkotikautløste dødsfall i Norge 2016

Selv om heroin ikke er den hyppigste årsaken til dødsfallene i 2016, så velger vi likevel og nevne at den hyppigste årsaken er i opiat kategorien av legale legemidler slike som Oxycontin, morfin og kodein, den samme kategorien som heroin. Det finnes ellers lite rapporter på hvordan heroin påvirker psykiske lidelser i Norge.

Hvordan påvirker heroin hjernen?

Når stoffet strømmer inn i hjernen, omdannes stoffet til morfin som binder seg til reseptorer som heter opioid reseptorer. Disse reseptorer finnes i flere områder i hjernen (også i kroppen), og påvirker særlig de persepsjoner som styrer smerte og belønning. Opioid reseptorer finnes også i hjernestammen – viktig for automatiske prosesser som er kritiske for livet slik som åndedrett og blodtrykk, samt hjerte funksjon. Heroin overdoser involverer ofte undertrykt åndedrett.

Kan heroin avhengighet behandles?

JA, men det er viktig å vite at detox eller nedtrapping KUN er begynnelsen av en behandling og at selve behandlingen må etterfølges rett etter medisinsk seponering.

Hvordan kan Sincero Helse hjelpe?

Sincero Helse samarbeider med det vi mener er en av landets beste behandlingsklinikk. Selv om Sincero Helse har profesjonelle behandlere som behandler avhengighet, så har vi ikke mulighet til å kunne behandle denne avhengigheten gjennom vårt online konsept, blant annet fordi risikoen for dødsfall er for høy.

Likevel tilbyr vi å få lagt inn klienter med heroin avhengighet på DAGEN, hvor vi følger opp disse gjennom vårt omfattende og landsdekkende ettervern.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe, så kan du fylle ut skjema nedenfor og en av våre hyggelige medarbeidere bil ta kontakt med deg i løpet av kort tid.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Mer fra vår Blogg

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Martin Røren

Jeg har gjennom en årrekke fått gleden av å ha en av behandlerne i Sincero Helse som personlig veileder, og for meg den livsendrende effekten og pågående følelsesmessige/mentale/åndelige transformasjon dette har resultert i, kan ikke beskrives med ord. Det har vært en ubeskrivelig reise, og mitt liv er fundamentalt bedre på alle måter i dag.… «Martin Røren»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo