Fakta om marihuana – Kan man bli virkelig bli avhengig?

av | jan 5, 2018 | Avhengighet

» Studier har påvist en link mellom kronisk marihuana bruk og mentale helseutfordringer som angst, depresjon og selvmordstanker»

Hva er marihuana?

Marihuana kommer fra cannabis planten. Stoffet ser ut som brune eller grønne tørkende blader, stengel eller frø eller en grå mix av begge deler. Marihuana blir blandet inn i rulletobakk (Joint) og den kan også røykes gjennom tobakk pipe eller vannpipe (Bong). Noen brukere åpner sigaretter, tar ut innholdet og blander (Mekker) dette med Marihuana. Marihuana har flere sleng ord: Gress, dope, pot, weed, boom, tjall, grønt, cannabis og ganja.

Kan man bli avhengig av marihuana?

Langvarig bruk av dette stoffet er avhengighetskapende og kan lede til avhengighet, tvangsmessig rus søkende adferd og misbruk på tross av kjente negative effekter! Personer som har brukt stoffet over lang tid forteller at de opplever angst, depresjon, nedsatt apetitt, søvnvansker, irritabilitet og et sterkt sug etter stoffet som en del av abstinensen.

Mange brukere av stoffet er ikke klar over de negative effektene marihuana har på lungene. Marihuana inneholder 50-70% mer kreftfremkallende hydrokarboner enn det tobakk inneholder. Brukere trekker pusten som regel dypere og holder stoffet lengre i lungene, enn hva vanlige tobakk røykere gjør. Dette øker risikoen for å utsette lungene for kreftfremkallende røyk.

Hvordan kan marihuana påvirke en psykisk lidelse?

Flere studier har påvist at det er en assosiasjon mellom kronisk marihuana bruk (avhengighet), økt angst, depresjon, selvmordstanker og schizofreni. Noen av disse studiene har påvist at debutalder øker sårbarheten til å få problemer senere i livet.

Kronisk marihuana bruk, særlig i ung alder vil være en markør for å få psykiske utfordringer, dette inkluderer avhengighet. Dette stammer fra miljø, oppvekst, stress og vold i nære relasjoner. Vi vil også si at om man har med seg emosjonelle trauma (Sår) fra oppvekst og miljø i tillegg til det vi har nevnt, så er det en økt risiko for å utvikle kronisk avhengighet og psykiske lidelser.

En «Tommelfinger» regel

» Når effekten/funksjon til et hvert rusmiddel er sterkere/bedre enn hva og hvordan man normalt føler seg, er risikoen for å utvikle avhengighet alltid høy»

Hvordan påvirker Marihuana hjernen?

Hoved substansen og den som er aktiv i Marihuana er heter delta 9 tetrahydrocannabiol. Felles betegnelsen for denne heter THC. Røyken fra stoffet føres raskt ned i lungene for så inn i blodstrømmen. Kjemikaliet som nå ligger i blodet ledes raskt til hjerne og andre organer gjennom kroppen. THC påvirker spesifikke reseptorer i hjernen. Disse kalles cannabinoid reseptorer. Når THC får kontakt med disse reseptorer så fyrer de av en mengde celle reaksjoner som gjør at brukeren føler en en rus opplevelse. Forskning på hjernen av langvarige brukere av stoffet, viser lik endring i hjernen ved bruk av dette stoffet,  som ved langvarig bruk av andre rusmiddler.

Langvarig bruk av marihuana kan lede til avhengighet; noe som betyr tvangsmessig rus søkende adferd og misbruk selv om dette skader individet, familie medlemmer, prestasjon på skole og andre aktiviteter.

Kan avhengighet av marihuana behandles?

JA! Selv om det ikke finnes noe medisiner som kan behandle avhengighet av marihuana, så vil vi trekke frem at det finnes flere behandlingssteder som behandler lidelsen. En behandling bør inneholde nedtrapping, tilbakefallsforebyggende adferdsterapi, gruppe og individual terapi og familie terapi.

Intervensjoner som fokuserer på adferd i form av kognitiv terapi og motiverende intervju har vist gode resultater på brukere som er avholdene fra bruk av stoffet.

Hvordan kan Sincero Helse hjelpe?

Sincero Helse samarbeider med et av landets beste behandlingsklinikk for avhengighet når det gjelder innleggelse av våre klienter. Likevel er vår erfaring at mange ønsker ikke en innleggelse på en klinikk av forskjellige årsaker. Sincero Helse tilbyr derfor en ny og innovativ måte å behandle våre klienter på, gjennom online video terapi. Vi gjør først en nøye kartlegging av våre klienter, før vi vurderer om du har mulighet for å lykkes med vår behandling, eller om en innleggelse kreves. Hos oss møter du behandlere som er spesialister på avhengighet. Vi har 15 års erfaring på å behandle avhengighet og ikke minst bakomforliggende faktorer som trigger rus adferd.

Vårt omfattende program består av kognitiv adferdsterapi, motiverende intervju, familieterapi, tilbakefallsforebyggende rådgivning i tillegg til at vi overfører våre klienter inn i vårt landsdekkende ettervern like etter primær rusbehandling er avsluttet.

Ønsker du å vite mer om oss og hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en melding ved å benytte skjema under, så vil en av våre hyggelige medarbeidere ta kontakt med deg innen kort tid.

Vi gleder oss til å høre fra deg.

 

 

 

 

Mer fra vår Blogg

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig… «Plan B»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo