Er rus og avhengighet skapt av genetikk?

av | nov 19, 2016 | Avhengighet, Fagfolk, Pårørende

Det pågår fortsatt forskning for å finne ut om det eksisterer en forbindelse mellom genetikk og avhengighet. Det er allerede blitt konkludert med at miljø og familie spiller en stor rolle for å avgjøre om en person vil ha en sårbarhet for å utvikle avhengighet eller ikke, særlig med vekt på barndom. Flere forskningsrapporter tilsier at 50% av alkoholisme kan stamme fra genetikk, likevel er noen mer sårbare for å utvikle avhengighet enn andre. Spørsmålet er derfor som følger:

”Kan avhengighet virkelig bli overført til personer via genetikk”?

Forbindelsen mellom avhengighet og arvelighet

Avhengighet kan være arvelig. Forskning antyder at mottakeligheten til mennesker med avhengighet eller ruslidelser kan ha en forbindelse med gener som blir overført fra voksne til egne barn. Derfor er det stor sannsynlighet for at personer med en familiehistorie av avhengighet er mer disponert for å utvikle avhengighet selv. Våre behandlere i Sincero Helse har sett flere eksempler på at sårbarheten til å utvikle avhengighet ligger latent når det finnes en familiehistorie med en eller annen form av avhengighet.

Hjernen og belønningssytemet

I hjernen finnes det flere kjemiske substanser som bidrar til å regulere normale reaksjoner til situasjoner og hendelser. Et eksempel på en slik substans er dopamin. Dopaminet kontrollerer belønning systemet og lykkefølelser i hjernen, og regulerer emosjonelle reaksjoner/responser. Flere studier antyder at personer som utvikler avhengighet mangler et normalt nivå av dopamin. Dette fører til at personen det rammer lever livet uten særlig grad av entusiasme eller lykkefølelse. Dette resulterer ofte i at de regulerer sine emosjoner ved å søke etter faktorer som kan bidra til at de føler seg levende, glade og føler lykke. Dette skaper lett avhengighet til alkohol, sex eller rusmidler. Ca 60% av alle avhengige har abnormale dopaminnivåer, som påvist av forskning. Derimot, er det også påvist at noen gener faktisk kan bidra til å forebygge/beskytte mennesker fra å utvikle avhengighet. Et eksempel på dette er personer som har det såkalte Asian Flush genet. Disse personene kan ikke innta alkohol fordi de opplever noe liknende en allergisk reaksjon hvor de føler seg meget ukomfortable.  Denne reaksjonen kommer av at personer med genet har lave nivåer av lever-enzymet  ALDH2.

Avhengighet og barndom

Tidligere opplevelser i barndommen vil avgjøre sårbarheten til å utvikle avhengigheter. Om barn og unge får en bevissthet omhandlende faren rundt rusmidler og alkohol gjennom kampanjer, foredrag, blogger og reklamer – og at de opplever en sterk emosjonell tilknytning og vilkår i oppveksten – vil det de mest sannsynlig ikke utvikle avhengighet. Om barn i motsatt fall vokser opp med avhengighet eller annen familiedysfunksjon, vil de i enkelte tilfeller se på alkohol og rusmidler som en måte å håndtere indre stress og trauma på og muligheten er da stor for at de utvikler egne avhengigheter.

Foreldres holdninger til alkohol

I tillegg kan risikoen for å utvikle avhengighet knyttes til holdninger foreldre og verger har til alkohol. Trenden i de fleste familier er alkoholkonsumpsjon på vei til å bli en norm, som gjør at barn vokser opp med enkel tilgang på alkohol. Dette kan resultere i at de begynner å drikke i tidlig alder. Dessuten er det mer sannsynlig at barn som blir eksponert for alkohol i tidlig alder, vender seg mot sterkere substanser etter hvert.

Et annet punkt å legge merke til er at barn av avhengige ofte blir tillagt voksenroller i veldig tidlig alder. Dette påvirker utviklingen deres negativt og har varende effekt i voksenlivene deres. I 2016 skrev Calum Best – sønnen av den berømte fotballspilleren George Best – en bok som forklarte sammenhengen mellom hans avhengighet og farens, og den fysiske og emosjonelle presset det påførte ham som barn.

Det finnes tilfeller der barnet kanskje ikke ender opp som avhengig, men når de vokser opp og møter situasjoner som er stressende, er det mulig at de vender seg mot den eneste forsvarsmekanismen de kjenner til – stoffmisbruk. I tillegg blir disse barna muligens neglisjert eller misbrukt av sine rusmisbrukerforeldre.

Finnes det andre faktorer?

Definitivt! I noen situasjoner blir mennesker avhengige av andre grunner enn genetikk og familiehistorie. Noen av grunnene er nysgjerrighet(Ønske om å prøve nye ting å vite hvordan de føles), ønske om å overvinne stress og/eller gruppepress. Likevel har vitenskap vist at avhengighet kan overføres gjennom genetikk. Hvis du er fra en familie med rus- og avhengighetshistorikk er det derfor viktig å være klar over det, og iverksette tiltak for å hindre dens forekomst i ditt og dine barns liv.

Som en forelder er det viktig at du bruker tid på å lære barna dine om avhengighet, narkotika og stoffmisbruk. Den beste fremgangsmåten er ærlighet rundt farene ved stoffmisbruk, og å lære bort sunne måter å takle utfordringer i livenes deres. Dette vil sørge for at de er godt utstyrt til å møte livet foran dem.

Familier blir også påvirket av avhengighet

Effektene av avhengighet spres både til familie og venner av den avhengige. For at en avhengig skal bli helt frisk burde familien involveres, både til støtte og for å hjelpe dem med å takle sine egne problemer. Som en forelder i tilfriskning burde du forsikre deg om at barna vet hva som foregår; Vær åpen og fortell sannheten så du blir i stand til å tilfriskne, og unngår å gjenta tidligere feil.

Sincero Helse tilbyr et behandlingsprogram som er designet for familien, med mål om å hjelpe familien som en enhet for å overkomme avhengighet. Vi tilbyr også profesjonell avhengighetsrådgivning, familiestøtte og ettervern for å sikre at både familien og de avhengige får nyte sin frihet til fulle. Sincero Helses’ omfattende online pakke kan nå ut til deg uansett hvor du er. Vårt dyktige team vil veilede deg mot å finne givende aktiviteter å engasjere deg i, opptakelse av sosialt ansvar, nye venner og mye mer.

Mer fra vår Blogg

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Dag Holm

Jag har kännt och arbetat med behandling chef i Sincero Helse Ove Andre Remme i några år. Själv är jag legitimerad psykolog och har ofta slagits av hur liten insikt den traditionella psykologin har om avhängighet som sjukdom. Det är först på senare år då jag börjat sätta mig in i neuropsykologin som det blir… «Dag Holm»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo