Sammenhengen mellom dopamin og hjernens belønningsenter

av | nov 25, 2016 | Avhengighet, Fagfolk

I et forsøk på å bedre forstå forholdet mellom hjernen og årsaken til avhengighet, gjennomfører forskere studier for å belyse temaet. Så langt er det blitt funnet et belønningssenter i hjernen som har stor påvirkning på avhengighet i tillegg til andre årsaker.

Hjernens belønningsenter og stoffmisbruk

De fleste mener at rusavhengige mangler viljestyrken til å bryte løs fra avhengigheten, hovedsakelig fordi så mange mennesker drikker alkohol eller bruker stoffer i sosial sammenheng uten å bli avhengige , fordi de velger å ikke bli det. Allikevel har vitenskap vist at avhengighet handler om mer enn svak viljestyrke. Det har blitt oppdaget at overdreven bruk av rusmidler kan forandre den kjemiske balansen og nevrotransmittere i hjernen. Dette gjelder spesielt de som finnes i hjernens belønningsentrum, og dette resulterer i avhengighet.

Effekten av rusmisbruk på hjernen

Hjernen kontrollerer alle aspekter av et menneskes handlinger og reaksjoner. Det er «kraftsenteret» til et individ og derfor passerer all kommunikasjon fra kroppen gjennom hjernen via nevrotransmittere, nevroner og reseptorer. Rusmisbruk forstyrrer dette sårbare kommunikasjonssystemet og ifølge informasjon gitt fra National Institute of Drug Abuse(NIDA) kan det forklares som følgende:

Når rusmidler blir tatt har de ulike effekter på hjernen og hjernens kommunikasjonssystem. Noen rusmidler øker aktiviteten til nevrotransmittere(f.eks Marijuana); andre øker antallet nevrotransmittere(f.eks kokain som medfører en abnormal økning i produksjonen av nevrotransmittere). Alt i alt fører rusmidler til en forstyrrelse i normalfunksjonen til nevroner og måten informasjon blir bearbeidet på. Dette skjer ved at de stimulerer, hemmer eller forandrer reaksjonene, som resulterer i abnormale responser til hjernen.

Hvordan hjernens belønningssystem fungerer

All tilfredsstillende aktivitet I hjernen blir bearbeidet på omtrent samme måte. Slike aktiviteter kan være å spise et fantastisk måltid, sex, å vinne i lotteri, eller ta rusmidler eller stoff som er humørendrende. Disse aktivitetene er grunnen til at dopamin blir frigjort i hjernen, inn i en gruppe celler som er ansvarlige for å tolke tilfredsstillende stimuli. Hjernens belønningsenter er bare en samling av nerveceller i hjernebarken som aktiveres når mennesker bedriver nytelsesaktiviteter.

Essensen av belønningssenteret er at det får folk til å gjenkjenne aktiviteter de liker, som fører til repetisjon av disse. Derimot blir systemet overaktivert når personer bruker humørendrende substanser som alkohol eller andre rusmidler.

Hvordan rusmisbruk påvirker belønningssystemet

Det skjer en økning i frigjøringen av dopamin i hjernen når dop blir tatt; vanligvis kan dette bli alt fra todoblet til tidoblet økning over naturlige nivåer. Frigjøringen er raskere enn normalt og varer lenger enn når dopamin blir utløst naturlig.

Faktorene som påvirker sannsynligheten for at et stoff blir avhengighetsskapende er:

  1. Effekten det har på hastigheten i dopaminfrigjøring
  2. Mengden dopamin som blir utløst
  3. Sjansen for gjentagende effekt på dopamin

Disse faktorene kan bli forklart slik; Når et dop blir injisert eller røyket, når det hjernen raskt og resulterer i en økning i hastighet og mengde dopaminfrigjøring. Dette gir kroppen en intens nytelsesfølelse som hjernen begynner å hige etter så snart følelsen forminskes. Husk at hjernens belønningsenter eksisterer for å få oss til å gjenta fornøyelige aktiviteter; derfor krever senteret mer av denne «gode følelsen» slik at personen må overgi seg og gjenta aktivitetene som brakte den plutselige nytelsen. Slik begynner avhengighet.

Avhengighet og Utvikling av Toleranse i Hjernen

Hjernen arbeider via flere systemer som forsikrer at signalene de sender er i balanse. For eksempel tar du på deg solbriller hvis solstrålene er for mye, og du skrur også ned volumet på mp3-spilleren om det er for høyt. Tilsvarende prøver hjernen når den svarer på de periodiske økningene i nervrotransmittere, å finne en balanse. Derfor enten reduseres mengden dopaminreseptorer i hjernen, eller den produserer en redusert mengde dopamin for å opprettholde balanse når høye dopaminnivåer blir frigjort. Resultatet er at det skjer en progressiv reduksjon i mengden nytelse du opplever fra noen aktiviteter jo mer du gjør dem. Det naturlige nivået på ting som brukte å utsende nytelsesrespons vil ikke lenger være nok, og folk begynner å føle et behov for å øke responsen. Derfor blir de enten deprimerte fordi de ikke lenger finner glede i aktivitetene de brukte å nyte, eller de vender seg til rusmidler som vil øke dopaminnivåene og som resultat øke følelsen av nytelse. Over tid vil mengden dop som behøves for å framkalle den samme responsen økes fordi hjernen vil fortsette å produsere mindre mengder dopaminreseptorer. Dette er det som skjer når man bygger opp toleranse.

Hvilke andre faktorer kan være grunner til avhengighet?

Forskning har vist at avhengighet kan ha genetisk årsak(50-60%), eller være påvirket av miljø(40-50%). Det er ulikheter i aktiviteten i menneskers belønningssystemer, der noen er mer aktive enn andre. Dette betyr at noen mennesker har depressive belønningsentre allerede før de begynner å ta humørendrende rusmidler for å føle seg bedre. Andre tar dop for å heve belønningsentrene sine og fylle et «Hull» eller «tomhet» i dem. For noen andre personer kan rusavhengigheten deres være grunnet barndomstraumer, psykiske sykdommer, bakgrunn eller foreldres påvirkning (f.eks rusavhengige foreldre).

Det er viktig å vite at disse faktorene har en effekt på hjernens belønningsenter og at når dette skjer, blir det nesten umulig eller ekstremt vanskelig å bryte løs fra avhengigheten kun ved hjelp av viljestyrke. Det er behov for riktig profesjonell behandling.

Hvordan finne den rette avhengighetsbehandlingen

Et godt rehabiliterende system må kunne forstå at avhengighet ikke skjer ved eget valg, men eksisterer som et resultat av at hjernen har blitt tuklet med av kjemikalier. Den burde også inneha profesjonalisme, konfidensialitet, skreddersydde behandlinger og en omfattende hjelpepakke som kjennetegner den rette avhengighetsbehandlingen. Dette er grunnen til at Sincero Helse som tjenesteyter av god avhengighetsbehandling har stor betydning.

Sincero Helse tilbyr en omfattende pakke som inkluderer pasientevaluering, behandling og re-integrering inn i samfunnet etter endt behandling. Onlineklinikken er tilgjengelig til alle tider, noe som gir deg friheten til å velge dine egne, passende tidspunkter og få god behandling i komforten av ditt eget hjem.

Mer fra vår Blogg

Trenger du umiddelbar hjelp?

Book en samtale med en av våre behandlere nå!

Vårt team er her for å hjelpe deg!

Hva våre referanser sier

Espen

Etter flere år i psykiatrien, med innleggelser og poliklinisk behandling, ble jeg anbefalt en av behandlerne i Sincero Helse av en venn. Allerede etter første time gav han meg tryggheten og motivasjon jeg trengte for å kunne gå inn å jobbe med meg selv og mitt liv på en sann og ærlig måte. Jeg følte… «Espen»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo