Nyheter

Vår Blogg

Avhengighet

Hva er heroin? Kan man behandle heroin avhengighet?

«Den typiske heroin avhengige behøver ikke nødvendigvis være den person man forbinder med gata og plata, men kan faktisk være en person som har hatt en god oppvekst og som også er en suksessfull profesjonell» Hva er heroin? Heroin er et meget høyt...

Fakta om Kokain – Kan avhengighet av kokain behandles?

Fakta om Kokain Kokain er en substans som påvirker sentralnervesystemet. Det er et hvit pulver som kommer fra koka planten. Substansen kan sniffes eller injiseres. Hva er crack? Crack kokain, crack eller Rock» er et solid pulver som man kan røyke og som kommer...

Fakta om marihuana – Kan man bli virkelig bli avhengig?

» Studier har påvist en link mellom kronisk marihuana bruk og mentale helseutfordringer som angst, depresjon og selvmordstanker» Hva er marihuana? Marihuana kommer fra cannabis planten. Stoffet ser ut som brune eller grønne tørkende blader, stengel eller...

Rusavhengighet er lik andre kroniske lidelser

Forskning på rusavhengighet har avklart definisjonen på avhengighet. Denne definisjonen kalles substans forstyrrelser, og anses som en kronisk hjernesykdom. Forskning på avhengighet har i de siste 30 årene satt lys på hvordan kjemiske substanser...

Fakta om alkohol – Kan alkoholisme behandles?

Alkohol er det mest vanlige rusmiddelet som blir brukt i Norge og ellers rundt om i verden. I 2015 oppgav personer i en spørreundersøkelse at de hadde drukket alkohol minst en gang i året, og 36% oppgav at de hadde drukket minst en gang i uken. Hva er alkohol? Alkohol...

Er ettervern for rusavhengige en nødvendighet?

Er ettervern for rusavhengige en nødvendighet? Ettervern for rusavhengige og kampen mot avhengighet slutter ikke etter endt behandling. Hovedkampen begynner først etter en klient er utskrevet fra en hvilke som helst behandling og tar sine første skritt ut i samfunnet...

Hva våre referanser sier

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig… «Plan B»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo