Vår Online Video behandling gir bedre
|helse|relasjoner|familie|karriere|drømmer|mål|historier|reiser|dager|erfaringer

Når tilgjengelighet, resultat og profesjonalitet teller

Trenger du hjelp nå?

Book én time med en av våre rådgivere

Vårt team er her for å hjelpe deg.

AVTALEBOOKING

Våre tjenester

Profesjonell Rusbehandling

Profesjonell Rusbehandling

Om avhengighet har blitt et livsproblem for deg og din familie kan du få rus og avhengighetsbehandling på nett.Vi er Norges eneste leverandør av nettbaserte behandlingstjenester for Rus og Avhengighetsproblemer.

Pårørendestøtte til Rusavhengige

Pårørendestøtte til Rusavhengige

Sincero Helse tilbyr pårørendestøtte til rusavhengige og alkoholikere.Vi vet fra erfaring at det å møte utfordringene som avhengighet og mentale helseproblemer gir deg som pårørende, venn, eller arbeidskollega, ofte er preget av indre uro, stress, frustrasjon og emosjonell smerte.

Ettervern

Ettervern

Langvarig rusfrihet kan ikke oppnås uten et helhetlig ettervern, fordi den innledende behandlingen mot avhengighet ikke er slutten på historien, men snarere et grunnlag for å oppnå gode resultater.Vi hjelper deg til å opprettholde din nye livsstil.

Bedriftsmedlemskap

Ivareta dine ansatte og opplev fordeler ved bedriftsmedlemskap

 • Økt produktivitet
 • Nedgang i sykefravær
 • Kostnadsbesparelser
 • Tett oppfølging
 • Et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Rask hjelp

Fra 399,- per måned

FAMILIEMEDLEMSKAP

Ivareta din familie å få rask og profesjonell hjelp når krisen oppstår.Opplev fordelene familiemedlemskapet gir din familie.

 • Rask landsdekkende resultatorientert hjelp
 • Helhetlig behandling
 • Ettervern og Integrering
 • Eget familieomsorgsprogram
 • Nye rusfrie nettverksmuligheter
 • Ingen ventelister
 • Evidensbasert kompetanse

Fra 99,- per måned

Pårørendegruppe

Ivareta deg selv som pårørende å opplev økt livskvalitet og helse gjennom deltakelse i våre nettbaserte pårørendegrupper.

 • Ingen ventelister
 • Evidensbasert kompetanse
 • Gruppeveiledning
 • Møt likesinnede
 • Landsdekkende grupper

399,- per måned

VÅRT TEAM

Sincero Helse besitter en bred kompetanse på områdene avhengighet, trauma, psykiatri, og rusbehandling. Vårt tverrfaglige team består av rusbehandlere, leger, psykiatere, psykologer, vernepleiere, familieterapeuter, nettverkskonsulenter og sykepleiere. Flere av disse har spesialisering i rus og avhengighet og har jobbet med rusbehandling og psykiatri i mange år.
Sammen er vi Norges fremste og mest kompetente helseselskap på Internett. Vårt behandlingstilbud på nett innebærer kartlegging, veiledning, rådgivning, rusbehandling, psykiatrisk rådgivning, ettervern, veiledning i nav saker og nettverksbygging. Alle med et mål med å integrerer våre klienter i samfunnet igjen og redusere risiko for tilbakefall. Vi arbeider også med finansrådgivere som er spesialisert på gjelds- og økonomirådgivning. Sosialarbeidere, advokater og jobbkonsulenter jobber sammen med våre klienter for å hjelpe de ut på arbeidsmarkedet, og i juridiske saker.
Nettverksbygging er et av de viktigeste aspektene i kampen mot ensomhet, og for å sikre integrering i samfunnet etter endt behandling. Derfor har våre nettverkskonsulenter som oppgave å bista med nye, positive, og rusfrie nettverk og aktiviteter.

Vi forstår at avhengighet og rusmisbruk ofte fører til økonomiske og relasjonsmessige utfordringer som det er viktig å ta på alvor. Alle i vårt team verdsetter oppriktighet, forståelse og et verdig menneskesyn. Vår holistiske tankegang innebærer at vi ser mennesket i sin helhet. For oss i Sincero er dette noen av våre viktigste verdier.
Vi ser frem til å hjelpe deg.

Hva våre referanser sier

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig… «Plan B»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo